സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Friday, April 13, 2007

വിഷുക്കണി

വിഷുക്കണി
എല്ലാവര്‍ക്കും വിഷു ആശംസകള്‍
വിഷുക്കണി

വിഷുക്കണി

വിഷുക്കണി

1 comment:

  1. എല്ലാവര്‍ക്കും വിഷു ആശംസകള്‍

    ReplyDelete