സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Monday, April 7, 2008

പരീക്ഷ .... പരീക്ഷണം 
പരീക്ഷ .... പരീക്ഷണം

3 comments:

  1. പരീക്ഷ .... പരീക്ഷണം 

    ReplyDelete
  2. ഉത്തരക്കടലാസെങ്ങിനെ പുറത്തായി?

    ReplyDelete
  3. പരിക്ഷ അതു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഏങ്ങനെ കോപ്പിയടിക്കാം എന്നാണു ഓര്‍മ്മ വരുന്നത്

    ReplyDelete